sky-NL-tbbc.png

De drink-water-toer

Vraag/doel: breng gratis kraanwater én promotie acties op locatie

DOEL 

* STIMULERING – gebruik kraanwater / bevorderen gezond gewicht
* BEWUSTWORDING – [on]zin eenmalig gebruik kleine verpakkingen
* VERMINDEREN – zwerfafval
* GROENE PROMOTIE – positieve uitstraling / locatiemarketing
* TERUGDRINGEN – afval van eenmalig te gebruiken verpakkingen
* REALISEREN – directe recycling van herbruikbare grondstoffen

Binnen onze projecten GEWOON DOEN!, ‘Gratis drinkwater’ en YES WE CAN! zijn elementen die we kunnen versterken als we deze direct zichtbaar kunnen maken en ter plaatse kunnen delen met potenciele gebruikers.


Positieve bijdrage

Met de geplande drink-water toer kunnen wij onze uitgangspunten visueeel uitdragen, promoten en werkend overbrengen waardoor deze bijdragen aan de bewustwording bij de verschillende doelgroepen. Daarnaast geeft het non-profit organisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid hun boodschap te versterken door een zeer zichtbare aanwezigheid bij supermarkten, sport-evenementen, cleanups, braderieen, open dagen, festivals etc.


Opvallend & zichtbaar

Voor de uitwerking hebben we gekozen om een z.g.a.n. zes meter lange wide-side container in te richten als uitdragend element. Deze container wordt ingericht voor drie verschillende zaken: 

* Tappunt voor drinkwater

* Inleverpunt kleine PET flesjes en drinkblikjes

* Uitgiftepunt Blue Bottle’s

 

* Tappunt voor drinkwater

Bij de container kunnen mensen hun herbruikbare fles gratis vullen met drinkwater. Hiervoor zijn vier waterpunten geinstalleerd die na plaatsing gekoppeld worden aan het reguliere drinkwaternet.

 

* Inlevering kleine PET flesjes en drinkblikjes

Aan de korte zijkant van de container is een ruimte voor de inname van drankblikjes en/of klein PET flesjes. Deze worden geteld en geselecteerd. De aantallen worden per persoon opgenomen in het persoonlijk aantal.

Bij inlevering van respectievelijk 100/200 drankblikjes en/of klein PET flesjes ontvangt men € 5,- / € 10,- korting op de aankoop bij een Blue Bottle. Bij de inlevering van 300 stuks is de Blue Bottle helemaal gratis.

 

* Uitgifte Blue Bottle’s

Binnen GEWOON DOEN! en YES WE CAN! worden waardebon uitgegeven voor een gratis Blue Bottle. In de container is een wand gevuld met Blue Bottles van de verschillende actiepartners. Houders van een waardebon kunnen deze ter plaatse inleveren voor een Blue Bottle naar keuze.